Cổng sắt mẫu 56

  • Sắt hộp 50.000đ/kg
  • sắt đặc 30.000đ/kg

Sắt hộp: 50K / Kg

Sắt đặc: 30K / Kg

Sắt khác: Liên hệ

Lưu ý: 

  • Giá trên đã bao gồm sơn tĩnh điện và chi phí lắp đặt, hoàn thiện

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0911 675 783

Sản phẩm liên quan

Cổng sắt mẫu 60

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ

Cổng sắt mẫu 59

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ

Cổng sắt mẫu 58

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ

Cổng sắt mẫu 57

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ

Cổng sắt mẫu 55

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ

Cổng sắt mẫu 54

Sắt hộp: 50.000đ/kg

sắt đặc : 30.000đ/kg

sắt khác : Liên Hệ