Mãi inox mẫu 13

  • Giá 304 100.000đ/kg
  • Giá 201 80.000đ/kg

Chương trình khuyến mại khủng: 

Inox 304: 90.000 đ/ kg

Inox 201: 72.000 đ/ kg 

Lưu ý chương trình chỉ áp dụng với các khách hàng: 

– Khách hàng đặt hàng trước khi lắp đặt 60 ngày

– Đặt cọc trước 35% giá trị hợp đồng

Sản Phẩm Liên Quan

Lan can inox mẫu 73

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Lan can inox mẫu 72

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 87

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 86

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 85

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 84

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 51

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 50

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 49

Inox 304: 100.000đ/kg

Inox 201: 80.000đ/kg