Ưu điểm nổi bật của công ty Inox Hoàng Kim

Inox Hoàng Kim - Đẳng cấp được tạo bởi mối hàn. - Giá cả: Rất dễ phân biệt, chủ đầu tư rất dễ so sánh- Chất lượng: Khách hàng có thể tự tay dùng thuốc thử inox- Kỹ thuật: Đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không được giới thiệu, chủ nhà rất khó lòng phân biệt được khi kí Hợp đồng. Khi chất lượng Inox như nhau, giá cả giống nhau thì Mối Hàn là điều Khách hàng cần quan tâm nhất. Quá trình hình thành và phát triển của Inox Hoàng Kim Ưu điểm nổi bật của công ty Inox Hoàng Kim - Giá gia công Inox Giảm tới 20 %- Inox đảm bảo chất lượng. Khách hàng được tự tay kiểm tra bằng thuốc thử, hoặc nhờ người am hiểu về Inox kiểm tra hộ.- Mối hàn ghép: đảm bảo 100% không đánh bóng gây … Xem chi tiết

Cửa Và Cổng Inox Xem tất cả

Cổng inox mẫu 260

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cổng inox mẫu 259

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cổng inox mẫu 258

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cổng inox mẫu 257

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cổng inox mẫu 256

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cổng inox mẫu 255

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Cầu thang inox Xem tất cả

Cầu thang inox mẫu 72

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Cầu thang inox mẫu 71

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Cầu thang inox mẫu 70

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Cầu thang inox mẫu 69

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Cầu thang inox mẫu 68

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Cầu thang inox mẫu 67

Inox 304: Liên Hệ

Inox 201: Liên Hệ

Chuồng cọp inox Xem tất cả

Chuồng cọp inox mẫu 87

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 86

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 85

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 84

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 83

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Chuồng cọp inox mẫu 82

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox Xem tất cả

Hàng rào inox mẫu 51

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 50

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 49

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 48

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 47

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Hàng rào inox mẫu 46

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can và ban công inox Xem tất cả

Lan can inox mẫu 73

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can inox mẫu 72

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can inox mẫu 71

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can inox mẫu 70

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can inox mẫu 69

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Lan can inox mẫu 68

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mái Inox Xem tất cả

Mái inox mẫu 15

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mái inox mẫu 14

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mãi inox mẫu 13

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mái inox mẫu 12

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mái inox mẫu 11

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg

Mái inox mẫu 10

Inox 304: 120.000đ/kg

Inox 201: 100.000đ/kg